Inleiding

De W.E.S. staat voor Werkgroep Educatieve Symposia. Deze werkgroep is ontstaan vanuit een aantal enthousiaste verpleegkundigen die aan kennisoverdracht in de breedste zin van het woord willen doen. Dit heeft vorm gekregen middels het organiseren van een jaarlijks symposium.

Historie

In 1986 is de stichting WES opgericht en bestond toen uit 4 regio's, namelijk Amsterdam, Lelystad, Tilburg en Rotterdam. In de loop der jaren is er veel veranderd en inmiddels is de WES Rotterdam een zelfstandige stichting.

De organisatie is ontstaan doordat er meer behoefte was aan scholing op het gebied van de Intensive Care. Bovendien waren de IC opleidingen voor verpleegkundigen nog in ontwikkeling.

Inmiddels is het WES symposium een jaarlijks terugkerende dag, waar collega's hun kennis kunnen updaten en waarbij nieuwe ontwikkelingen op (kinder) IC en SEH gebied het uitgangspunt zijn.

Doordat de faculteit van het ErasmusMC Rotterdam wordt verbouwd, maken we nu voor de derde maal gebruik van de lokatie "Engels", een grandcafe, restaurant en zalen complex vlak bij het centraal station van Rotterdam. Deze ruimte biedt toegang tot ongeveer 400 gasten inclusief alle faciliteiten voor een geslaagd symposium. Wij verwachten in 2013 weer gebruik te kunnen maken van de faculteit, dit om de toegangsprijs zo laag mogelijk te houden.

Vele sprekers zijn al bij de WES te gast geweest, sommige zelfs meerdere malen, vanuit alle werkvelden en disciplines. We streven er naar om een zoveel mogelijk evenredige verdeling te maken in onderwerpen voor kinder IC, volwassen IC en SEH verpleegkundigen.

Informatie

Heeft u vragen over de organisatie, mail ons die dan op: st.wesrotterdam@gmail.com.
Ook kunt u hier terecht met vragen over het symposium.

Heeft u vragen over het insturen van een poster om te presenteren op het congres, mail die dan naar poster.wesrotterdam@gmail.com.

Vragen over de mogelijkheid tot sponsoring van het symposium kunnen gesteld worden op sponsor.wesrotterdam@gmail.com.

Annelies Helsloot, voorzitter, ICCU verpleegkundige

Corné van Poppel, secretaris, IC/CC verpleegkundige

Betty Kalkman, penningmeester, IC/CC verpleegkundige

Anja Voogt, IC/CC verpleegkundige

Gabry van Tongeren, kinder IC verpleegkundige

Brenda Visser, SEH verpleegkundige

Gioya Vlug, kinder IC verpleegkundige